DR HAB. N. MED. JAKUB KAŹMIERSKI

Specjalista psychiatra Adiunkt – Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych; Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Kierownik Oddziału Zaburzeń Psychotycznych – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10. Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W 2008 roku praca …

LEK. MED. ANNA FRĄTCZAK

Specjalista psychiatra Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. W listopadzie 2016r zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi, gdzie pracuje do dziś. Zainteresowania kliniczne Dr Ani to tematyka zaburzeń …

LEK. MED. ANNA HOROSZEWICZ

Specjalista psychiatra Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Pracuje w Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego, Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Posiada doświadczenie w leczeniu  różnych rodzajów chorób i   zaburzeń psychicznych (zaburzeń psychotycznych, afektywnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń poznawczych, uzależnień). Opiekowała się pacjentami …

DR N. MED. EMILIA KOŁODZIEJ-KOWALSKA

Specjalista psychiatra Dr Emilia uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii w 2004 roku. Od 2000 roku pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, początkowo w Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, a od 2017 roku w Oddziale Zaburzeń Psychotycznych …

LEK. MED. AGNIESZKA STANIK-KOWMAN

Specjalista psychiatra Ukończyła studia medyczne ze specjalizacją z psychiatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w różnych oddziałach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego oraz DPS-ach o profilu psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku …

LEK. MED. KLAUDIA ZYBERT-WIJATKOWSKA

Specjalista psychiatra Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy na oddziałach klinicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Obecnie Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją wiedzę …

DR N. MED. DOROTA WARZOCHA

Specjalista psychiatra Dr Dorota Warzocha uzyskała tytuł tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży w 1999 roku. W 2007 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą uwarunkowań samouszkodzeń u młodzieży leczonej psychiatrycznie. W 2015 roku zdała egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty psychiatrii dorosłych. …

MGR. ANNA KELM

Psycholog, psychoterapeuta Jest psychologiem, obecnie kończy 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w pracy terapeutycznej wykorzystuje głównie nurt ericksonowski i systemowy. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej …

MGR. PIOTR KURAŚ

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, dyplomowany terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki. Pracuje w nurcie integracyjnym. Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom Szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii …

DR N. MED. KONRAD KNOP

Psycholog, psychoterapeuta Jest psychologiem i psychoterapeutą (w procesie certyfikacji) pracującym w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz szkolenie z zakresu terapii rodzin – oba organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Colegium Medicum …