MGR PIOTR KURAŚ

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Terapeuta. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, dyplomowany terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki. Pracuje w nurcie integracyjnym. Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom Szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut …