Depresja – leczymy skutecznie

ważna-informacjaTERAPIA rTMS – Nowoczesna terapia depresji przewyższająca skutecznością i bezpieczeństwem leki jest stosowana w Polsce w MED_Art Łódź.

Na depresję choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych tak w Polsce, jak i na świecie. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Pacjenci, których dotknęła depresja mogą odczuwać silny, nieuzasadniony smutek, przygnębienie i odrętwienie, a także subiektywne cierpienie, niepokój i nieustający lęk. Pojawiają się także zaburzenia snu, apetytu, bóle głowy, zaparcia, spowolnienie ruchów i myślenia. Obecnie stosowane leki oraz oddziaływania psychoterapeutyczne umożliwiają zazwyczaj skuteczną walkę z depresją. Niestety u około 20% z pacjentów z rozpoznaniem depresji, mimo leczenia nie udaje osiągnąć się zadowalającej poprawy i ustąpienia wyżej wymienionych dolegliwości, bądź też leczenie farmakologiczne jest utrudnione z uwagi na stan somatyczny pacjentów i działania niepożądane po lekach.

W takiej sytuacji skuteczną, dobrze tolerowaną i bezpieczną formą leczenia depresji może być nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mózgu (w skrócie rTMS).

Leczenie depresji innowacyjna metoda

W 2008 roku terapia rTMS została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków i obecnie jest uznaną metodą leczenia depresji tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ośrodkach Klinicznych w Europie. Skuteczność i bezpieczeństwo różnych metod zastosowania rTMS w depresji została także potwierdzona w licznych ośrodkach badawczych na świecie. Metoda ta może mieć szczególne zastosowanie u osób, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu leczenia farmakologicznego lub leki były źle tolerowane.

 

leczenie depresji


Przebieg terapii leczenia depresji

Systemy rTMS generują silne pole magnetyczne mające zdolność przedostawania się przez kości czaszki do kory mózgowej. W wyniku działania rTMS dochodzi do pobudzenia neuronów i ich synaps. Terapia działa korzystnie poprzez wpływ na aktywność neuroprzekaźników (naturalne substancje odpowiadające za prawidłową pracę mózgu), aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę (tworzenie się nowych połączeń synaptycznych). W ten sposób działa podobnie jak leki przeciwdepresyjne. Efekt terapeutyczny jest osiągany przy zastosowaniu pięciu jednogodzinnych sesji terapeutycznych w tygodniu przez okres kolejnych 4 tygodni. rTMS jest bezpieczną metodą leczenia, przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest kwalifikacja lekarska, zaś sama terapia prowadzona jest przez wykwalifikowany personel, pod nadzorem lekarza.

kontakt i dodatkowe informacje w sprawie KWALIFIKACJI DO TERAPII w Łodzi

tel: 698 648 521