MGR PIOTR KURAŚ

Terapeuta Uzależnień Specjalista Psychoterapii. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, dyplomowany terapeuta uzależnień. Pracuje w nurcie integracyjnym. Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom Szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia …