MGR PIOTR KURAŚ

Terapeuta Uzależnień Specjalista Psychoterapii. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, dyplomowany terapeuta uzależnień, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki. Pracuje w nurcie integracyjnym. Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom Szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane …