LEK. MED. MAGDALENA WIŚNIEWSKA

Wiśniewska psychiatra

Specjalista psychiatra

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od stycznia 2017 r praca w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi, obecnie świeżo po zakończeniu okresu 5-letniego szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii. W sesji wiosennej 2021r. zdałam Egzamin Specjalizacyjny z dziedziny psychiatrii. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego uzyskałam od Dyrekcji mojego macierzystego szpitala propozycję objęcia ordynatury na Oddziale Detoksykacyjnym Szpitala im. Babińskiego w Łodzi, co stanowi dla mnie dowód docenienia mojej dotychczasowej pracy i jest niepowtarzalną szansą na dalszy rozwój zawodowy. Od kilku lat pełnię świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej w różnych łódzkich placówkach, a dzięki możliwości realizacji konsultacji w formie on-line miałam okazję poszerzyć grono swoich pacjentów o osoby zamieszkujące w różnych częściach Polski, a także przebywające poza granicami ojczyzny. Przez pierwsze lata pracy pomagałam pacjentom walczącym z problemem uzależnienia oraz ich rodzinom w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi. W wymienionej Poradni pracowałam nie tylko z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, leków nasennych, alkoholu, seksu, hazardu, ale także z członkami ich rodzin borykającymi się z zaburzeniami typowymi dla osób współuzależnionych. Z rzetelnością realizuję także świadczenia dla pacjentów innych łódzkich Poradni, co pozwoliło mi na zebranie doświadczenia w pracy w trybie ambulatoryjnym. W trakcie szkolenia rezydenckiego regularnie podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach specjalizacyjnych oraz konferencjach psychiatrycznych.
Dotychczas pracowałam z osobami prezentującymi zaburzenia z kręgu:

– zaburzeń lękowych oraz depresyjno-lękowych  (w tym napady panicznego lęku)
– zaburzeń adaptacyjnych
– zaburzeń nerwicowych
– uzależnień od różnego rodzaju środków psychoaktywnych, leków nasennych i uspokajających, uzależnień behawioralnych (pacjenci w każdej grupie      wiekowej)
– zaburzeń psychotycznych
– zaburzeń osobowości
– procesów otępiennych
– zaburzeń afektywnych związanych z okresem okołoporodowym (w tym lęk przed porodem drogą naturalną)

Cenię sobie indywidualne podejście do pacjenta, przez wieloletnią pracę z osobami uzależnionymi nabrałam umiejętności potrzebnych do pomocy chorym chcącym zawalczyć o życie w abstynencji, potrafię ocenić w jakich przypadkach detoksykacja w warunkach ambulatoryjnych ma realne szanse na powodzenie, a kiedy konieczne jest dodatkowe wsparcie poprzez leczenie w warunkach szpitalnych. Swobodnie czuję się też w leczeniu dodatkowych zaburzeń współwystępujących w okresie detoksykacji oraz po jej zakończeniu (m.in. bezsenność, chwiejność emocjonalna, zaburzenia lękowe i depresyjne). Podczas doświadczenia zdobywanego w pracy w różnych placówkach ambulatoryjnych oraz pracy na Oddziałach Psychiatrycznych pomagam pacjentom z różnymi zaburzeniami sfery psychicznej, jestem otwarta na każdy typ porady i pomoc w przypadku różnych zaburzeń. Odpowiedzialnie podchodzę do swojej pracy i zawsze staram się wypracować schemat leczenia nie tylko w oparciu o typowe standardy postępowania, ale także zgodnie z preferencjami oraz potrzebami chorych.
Pracując intensywnie w różnych placówkach medycznych coraz bardziej doceniam możliwość prowadzenia pacjentów w trybie ambulatoryjnym, praca sprawia mi prawdziwą satysfakcję i staram się wykraczać poza standardowe schematy.

Cennik usług:

Wizyta pierwszorazowa: 220 zł

Wizyta kolejna: 220 zł

Godziny przyjęć:

piątek 16:00 – 20:30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *