MGR EWA DOROŻYŃSKA

LOGOPEDA


Mgr Ewa Dorożyńska

Mgr Ewa Dorożyńska – Pedagog, logopeda, absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Łódzkiego, terapeuta miofunkcjonalny.

Wieloletnie doświadczenie zdobywała pracując jako logopeda w szkole specjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku szkolno-wychowawczym, przedszkolu ogólnodostępnym. Prowadziła terapię logopedyczną w zakresie zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji dzieci z autyzmem, z afazją, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, dysleksją i zagrożeniem dysleksją, a także wspierała dzieci we wczesnej nauce czytania. Nadal w codziennej pracy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju mowy. Głównym celem jest odnalezienie przyczyny problemu i wspólne z dzieckiem i jego rodziną pokonanie trudności.
Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe systematycznie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Jest również specjalistą zarządzania oświatą, pełniła funkcję dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, w związku z powyższym udziela konsultacji rodzicom w zakresie opinii i orzeczeń wydawanych w systemie oświaty (interpretacja zapisów, współpraca ze szkołą itp.)


Godziny konsultacji i prowadzenia grupy terapeutycznej:

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA  – 150 zł

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA  – 150 zł/spotkanie ( przewidziane 2 spotkania)

OPINIA/DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA – 150 zł (opinia na piśmie na prośbę pacjenta)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 150 zł/spotkanie

STYMULACJA ROZWOJU MOWY – 80 zł  – 1/2h (dla dzieci 1 – 3 r.ż.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *