Terapia choroby Alzheimera

W leczeniu choroby Alzheimera i zaburzeń poznawczych z powodzeniem stosujemy nowoczesną terapię rTMS. Terapia jest dostępna w Med_Art Łódź Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), a leczenie Alzheimera. Od 2017 roku system jest dostępny dla pacjentów do użytku klinicznego we Francji, Wielkiej …