Leczenie depresji Łódź

TERAPIA rTMS – Nowoczesna terapia leczenia depresji przewyższająca skutecznością i bezpieczeństwem leki jest stosowana w Polsce w MED_Art Łódź.

Na depresję choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych tak w Polsce, jak i na świecie. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Pacjenci, których dotknęła depresja mogą odczuwać silny, nieuzasadniony smutek, przygnębienie i odrętwienie, a także subiektywne cierpienie, niepokój i nieustający lęk. Pojawiają się także zaburzenia snu, apetytu, bóle głowy, zaparcia, spowolnienie ruchów i myślenia. Obecnie stosowane leki oraz oddziaływania psychoterapeutyczne umożliwiają zazwyczaj skuteczną walkę z depresją. Niestety u około 20% z pacjentów z rozpoznaniem depresji, mimo leczenia nie udaje osiągnąć się zadowalającej poprawy i ustąpienia wyżej wymienionych dolegliwości, bądź też leczenie farmakologiczne jest utrudnione z uwagi na stan somatyczny pacjentów i działania niepożądane po lekach.

W takiej sytuacji skuteczną, dobrze tolerowaną i bezpieczną formą leczenia depresji może być nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mózgu (w skrócie rTMS).

Leczenie depresji innowacyjną metodą

W 2008 roku terapia rTMS (ang. repetitive Transcranial Magnetic Stimulation; powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. FDA) i obecnie jest uznaną metodą leczenia depresji tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ośrodkach Klinicznych w Europie. Skuteczność i bezpieczeństwo różnych metod zastosowania rTMS w depresji została także potwierdzona w licznych ośrodkach badawczych na świecie. Metoda ta może mieć szczególne zastosowanie u osób, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu leczenia farmakologicznego lub leki były źle tolerowane.

leczenie depresji


Przebieg terapii leczenia depresji w Centrum Med_Art

Systemy rTMS generują silne pole magnetyczne mające zdolność przedostawania się przez kości czaszki do kory mózgowej. W wyniku działania rTMS dochodzi do pobudzenia neuronów i ich synaps. Terapia działa korzystnie poprzez wpływ na aktywność neuroprzekaźników (naturalne substancje odpowiadające za prawidłową pracę mózgu), aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę (tworzenie się nowych połączeń synaptycznych). W ten sposób działa podobnie jak leki przeciwdepresyjne. Efekt terapeutyczny jest osiągany przy zastosowaniu pięciu jednogodzinnych sesji terapeutycznych w tygodniu przez okres kolejnych 4 tygodni.

W naszej Klinice stosujemy procedurę rTMS zgodną ze światowymi wytycznymi. Standardowy przeprowadzany przez nas protokół rTMS obejmuje 20 sesji terapeutycznych (5 sesji w tygodniu), z możliwością rozszerzenia terapii do 30 sesji jeśli jest to indywidualnie wskazane u pacjenta. rTMS jest bezpieczną metodą leczenia, przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest kwalifikacja lekarska, zaś sama terapia prowadzona jest przez wykwalifikowany personel, pod nadzorem lekarza.

Rodzaje protokołów TMS

Obecnie istnieją dwa protokoły TMS zaakceptowane do stosowania przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Adminstration; FDA):

1) standardowa terapia rTMS oraz 2) terapia iTBS (ang. intermittent Theta-Burst Stimulation; przezczaszkowa przerywana stymulacja salwami theta).

W rTMS pojedyncza seria impulsów trwa 4 sekundy, przedzielona jest 26-sekundową przerwą. U pacjenta wykonujemy 75 serii; cała sesja trwa 37.5 minuty, aplikowanych jest w sumie 3000 impulsów.

W terapii iTBS pojedyncza seria trwa 2 sekundy i przedzielona jest 8-sekundową przerwą, przy czym każda z 2-sekundowych serii zawiera 30 impulsów. Impulsy pogrupowane są w wiązki pulsów (salwy). Każda salwa zawiera 3 impulsy, w ciągu sekundy urządzenie aplikuje 5 salw, czyli w sumie 15 impulsów. W ciągu minuty wykonywanych jest 6 serii (180 impulsów). Cała pojedyncza sesja terapeutyczna trwa nieco ponad 3 minuty i zawiera 600 impulsów.

Zarówno w przypadku klasycznej sesji rTMS, jak i sesji iTBS czas trwania całej terapii to 4 tygodnie z rozszerzeniem do 6 tygodni. W ostatnich latach, w badaniach naukowych opracowano także przyspieszone sesje rTMS i iTBS – trwające 1-2 tygodnie, w trakcie których wykonuje się więcej niż jedną sesję dziennie (od 2 do 10 sesji dziennie). Protokoły te są warte rozważenia w przypadku pacjentów, którzy nie mogą uczestniczyć w 4-tygodniowej terapii. Należy jednak nadmienić, że terapie przyspieszone są słabej zbadane i wielokrotnie przeprowadzane w mniejszych grupach pacjentów.

Przykładem protokołu przyspieszonego jest terapia SAINT, opracowana na Uniwersytecie Stanforda i wykorzystująca iTBS. W terapii SAINT u pacjenta wykonujemy 10 sesji dziennie. Każda sesja trwa 10 minut i oddzielona jest od kolejnej 50-minutową przerwą. Badanie z użyciem powyższego protokołu wykazało iż 90% pacjentów osiąga remisję objawów depresyjnych tuż po zakończeniu terapii. Remisja utrzymywała się u 70% pacjentów po miesiącu od zakończenia terapii. Należy nadmienić, że w/w badanie nie posiadało jednak grupy kontrolnej w postaci pacjentów z terapią zaślepioną, zaś liczba pacjentów w terapii była niewielka (23 osoby). W naszej placówce stosujemy wszystkie z wyżej wymienionych protokołów, wybór protokołu ustalamy indywidualnie, rekomendujemy jednak najlepiej do tej pory zbadany 4-tygodniowy protokół rTMS.

Objawy depresji

 • Smutek
 • Utrata zainteresowań
 • Zmniejszenie aktywności
 • Apatia
 • Zmęczenie, brak energii.
 • Zmiana apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie)
 • Zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, budzenie się nad ranem, nadmierna senność)
 • Niepokój, lęk lub napięcie
 • Trudności z koncentracją
 • Trudności z zapamiętywaniem
 • Poczucie bezużyteczności, bezsensu, poczucie winy, niska samoocena
 • Napięcie wewnętrzne
 • Myśli samobójcze
 • Dolegliwości bólowe (głowy, brzucha, w klatce piersiowej, nerwobóle)
 • Samokrytycyzm (połączony często z poczuciem winy)

Co to jest depresja?

Zaburzenia depresyjnedepresja (łac. depressio „głębokość” od deprimere „przygniatać”[2]) – grupa zaburzeń psychicznych, pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w swoje możliwości, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), spowolnieniem psychoruchowym, zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem apetytu (rzadziej jego wzmożeniem). Źródło: Wikipedia

Poniżej OPINIE NASZYCH PACJENTÓW:

„Będąc pacjentem „Med-Art” czuję się usatysfakcjonowany miłą obsługą pracowników kliniki. Wszyscy bardzo mili i serdeczni. Chciałbym podziękować za oferowaną mi pomoc. Leczyłem się bezskutecznie kilkanaście lat z powodu lęków. Terapia RTMS w końcu mi pomogła i czuję się lepiej. Dziękuję. Karol Zgryziewicz.”

kontakt i dodatkowe informacje w sprawie KWALIFIKACJI DO TERAPII w Łodzi

+48 698 648 521