Skuteczne leczenie depresji Łódź

TERAPIA rTMS – Nowoczesna terapia depresji przewyższająca skutecznością i bezpieczeństwem leki jest stosowana w Polsce w MED_Art Łódź. Na depresję choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych tak w Polsce, jak i na świecie. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu …