LEK. MED. JOANNA WOŹNIAK

LEK. MED. JOANNA WOŹNIAK Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. W 2020 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W …

LEK. MED. PRZEMYSŁAW MARKOWSKI

Specjalista psychiatra Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Posiada doświadczenie zawodowe pracy na różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w leczeniu ambulatoryjnym. Obecnie pełni kieruje zespołem medycznym Izby Przyjęć Klinik Psychiatrycznych CSK UM w …

MGR JOANNA MAGIERSKA

MGR JOANNA MAGIERSKA Psycholog, psychoterapeuta.Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UŁ i psychologii transportu na Wydziale Psychologii UW oraz czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii wykorzystuje głównie …

DR N. MED. RADOSŁAW MAGIERSKI

Specjalista psychiatra Specjalista psychiatra, absolwent łódzkiej Akademii Medycznej, obecnie adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi, specjalista kierujący zespołem medycznym w Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego CSK UM w Łodzi.Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach …

DR N. MED. EWA SZCZEPOCKA

Specjalista psychiatra Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalistka psychiatra pracująca w Klinice Psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. Posiada tytuł doktora nauk medycznych (praca doktorska dotyczącą oceny parametrów kardiometabolicznych u pacjentów z depresją jednobiegunową). W ramach …

LEK. MED. MARTYNA DORENDA

LEK. MED. MARTYNA DORENDA Doktor Dorenda jest absolwentką kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, które realizuje w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W ramach specjalizacji dyżuruje w …