DR MARKOWSKI PRZEMYSŁAW

DR MARKOWSKI PRZEMYSŁAW Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie specjalizacji z psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Posiada doświadczenie zawodowe pracy na różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w leczeniu ambulatoryjnym.Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii w psychiatrii. Chętnie współpracuje …

MGR JOANNA MAGIERSKA

MGR JOANNA MAGIERSKA Psycholog, psychoterapeuta.Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UŁ i psychologii transportu na Wydziale Psychologii UW oraz czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii wykorzystuje głównie …

DR N. MED. EWA SZCZEPOCKA

DR N. MED. EWA SZCZEPOCKA Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie odbywa pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi oraz przygotowuje pracę doktorską dotyczącą oceny parametrów kardiometabolicznych u pacjentów z depresją jednobiegunową. W ramach pracy …

LEK. MED. MARTYNA DORENDA

LEK. MED. MARTYNA DORENDA Doktor Dorenda jest absolwentką kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, które realizuje w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W ramach specjalizacji dyżuruje w …

LEK. MED. MAGDALENA JABŁOŃSKA-OSOCHA

LEK. MED. MAGDALENA JABŁOŃSKA-OSOCHA Dr Jabłońska-Osocha ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest w trakcie pięcioletniego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Systematycznie poszerza swoją wiedzę w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych. …