Leczenie ADHD

Nasza oferta MedArt

Gabinetami Psychiatrycznymi MED_ART kieruje dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Kierownik Oddziału Zaburzeń Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, posiadający doświadczenie naukowe, kliniczne i dydaktyczne w obszarze etiologii, diagnostyki i terapii problemów psychiatrycznych i psychologicznych. Informacje dotyczące zakresu usług specjalistycznych i doświadczenia każdego z naszych lekarzy i psychologów znajdziecie Państwo w zakładce Nasz Zespół.

Poradnictwo psychologiczny i psychiatryczne dla dorosłych

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne dla osób dorosłych doświadczających objawów depresyjnych, lękowych, objawów somatycznych o podłożu psychologicznym. Pomagamy w radzeniu sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i obciążającymi, prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju, psychotycznych, nerwicowych.

Pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla seniorów

Udzielamy porad oraz prowadzimy terapię w zakresie problemów psychiatrycznych i psychologicznych osób w wieku podeszłym. W szczególności, diagnozujemy przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych (pogorszenia pamięci, uwagi, koncentracji) oraz codziennego funkcjonowania osób starszych, specjalizujemy się w leczeniu choroby Alzheimera, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu.

Psychologia i psychiatria dla Dzieci i Młodzież

Prowadzimy porady i diagnostykę problemów psychologicznych i psychiatrycznych dzieci i młodzieży. W szczególności zajmujemy się profesjonalną diagnostyką ADHD, zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu i zespołu Aspergera, zaburzeń osobowości, zaburzeń funkcji poznawczych i inteligencji oraz planujemy długofalowe postępowanie terapeutyczne w tych zaburzeniach. W naszej placówce posługujemy się następującymi narzędziami badawczymi:

  • BADANIE SKALĄ INTELIGENCJI STANFORD-BINET. Jest to narzędzie służące ocenie inteligencji i sprawności funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży od 2 do 18 roku życia. Używając tego narzędzia psycholog może między innymi precyzyjnie zróżnicować stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Wykonanie testu zajmuje około    2 godziny, następnie wyniki są opracowywane. Cena wykonania testu: 450 zł.
  • BADANIE OSOBOWOŚCI TESTEM DROM. DROM to bateria metod przeznaczonych do diagnozy rozwoju osobowościowego i społeczno-moralnego młodzieży. Bateria jest wykorzystywana do oceny objawów świadczących o nieprawidłowym rozwoju osobowości oraz do pogłębionej analizy funkcjonowania osoby niepełnoletniej. Czas wykonania testu to około 1,5 godziny plus opracowanie wyników. Cena wykonania testu: 350 zł.

Leczenie ADHD w Łodzi

Prowadzimy leczenie ADHD, a także terapię u młodych pacjentów z zaburzeniami lękowymi, depresyjno-lękowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywiania się. Dla dzieci i młodzieży w Med Art Junior dostępny jest zarówno psychiatra jak i psycholog.

Psychoterapia Łódź

Psychoterapia to forma leczenia posiadająca udowodnioną skuteczność w zaburzeniach nerwicowych, zaburzeniach osobowości, przy trudnościach w relacjach pomiędzy partnerami, w rodzinie. Oferujemy pomoc i wsparcie w bardzo traumatycznych i trudnych momentach życia: w reakcji żałoby, rozstaniu, wychodzeniu z nałogu.