Gabinetami Psychiatrycznymi MED_ART kieruje dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Kierownik Oddziału Zaburzeń Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, posiadający doświadczenie naukowe, kliniczne i dydaktyczne w obszarze etiologii, diagnostyki i terapii problemów psychiatrycznych i psychologicznych. Informacje dotyczące zakresu usług specjalistycznych i doświadczenia każdego z naszych lekarzy i psychologów znajdziecie Państwo w zakładce Nasz Zespół.

Poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne dla dorosłych

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne dla osób dorosłych doświadczających objawów depresyjnych, lękowych, objawów somatycznych o podłożu psychologicznym. Pomagamy w radzeniu sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i obciążającymi, prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju, psychotycznych, nerwicowych.

Pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla seniorów

Udzielamy porad oraz prowadzimy terapię w zakresie problemów psychiatrycznych i psychologicznych osób w wieku podeszłym. W szczególności, diagnozujemy przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych (pogorszenia pamięci, uwagi, koncentracji) oraz codziennego funkcjonowania osób starszych, specjalizujemy się w leczeniu choroby Alzheimera, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu.

Psychologia i psychiatria dla Dzieci i Młodzież

Prowadzimy porady i diagnostykę problemów psychologicznych i psychiatrycznych dzieci i młodzieży. W szczególności zajmujemy się profesjonalną diagnostyką ADHD, zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu i zespołu Aspergera, zaburzeń osobowości, zaburzeń funkcji poznawczych i inteligencji oraz planujemy długofalowe postępowanie terapeutyczne w tych zaburzeniach.

W naszej placówce posługujemy się następującymi narzędziami badawczymi:

  • ADOS-2 to ustrukturalizowany protokół obserwacji używany do oceny zachowań związanych z autyzmem u dzieci (od 12 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych.
  • BADANIE SKALĄ INTELIGENCJI STANFORD-BINET. Jest to narzędzie służące ocenie inteligencji i sprawności funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży od 2 do 18 roku życia. Używając tego narzędzia psycholog może między innymi precyzyjnie zróżnicować stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Wykonanie testu zajmuje około    2 godziny, następnie wyniki są opracowywane prze diagnostę. Cena wykonania testu: 560 zł.
  • BADANIE OSOBOWOŚCI TESTEM DROM. DROM to bateria metod przeznaczonych do diagnozy rozwoju osobowościowego i społeczno-moralnego młodzieży. Bateria jest wykorzystywana do oceny objawów świadczących o nieprawidłowym rozwoju osobowości oraz do pogłębionej analizy funkcjonowania osoby niepełnoletniej. Czas wykonania testu to około 1,5 godziny plus opracowanie wyników. Cena wykonania testu: 560 zł.

Leczenie ADHD w Łodzi

Prowadzimy leczenie ADHD, a także terapię u młodych pacjentów z zaburzeniami lękowymi, depresyjno-lękowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywiania się. Dla dzieci i młodzieży w Med_Art Junior dostępny jest zarówno psychiatra jak i psycholog/psychoterapeuta.

ADOS2 – DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajmujemy się profesjonalną diagnostyką zaburzeń rozwojowych ze spektrum AUTYZMU z wykorzystaniem ADOS-2.

ADOS-2 to ustrukturalizowany protokół obserwacji używany do oceny zachowań związanych z autyzmem u dzieci (od 12 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych. Jest jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych przez specjalistów, takich jak psycholodzy, psychiatrzy i terapeuci zajmujący się zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), w tym zespołu Aspergera, aby pomóc w diagnozowaniu ASD i określeniu stopnia jego nasilenia. ADOS-2 umożliwia ocenę zachowań, komunikacji i interakcji społecznych. Skupia się na różnych obszarach, takich jak komunikacja werbalna i niewerbalna, interakcje społeczne, zainteresowania i aktywności stereotypowe. Badanie to pomaga w ustaleniu, czy dane zachowania są zgodne z kryteriami diagnostycznymi dla autyzmu lub innych zaburzeń z jego spektrum.  Badanie ADOS-2 jest przeprowadzane przez doświadczonego Specjalistę i może trwać od 1 do 3 godzin, w zależności od wieku, indywidualnych potrzeb i stopnia złożoności przypadku. W koszt badania wliczona jest końcowa, psychologiczna opinia kliniczna sporządzana przez Specjalistę prowadzącego diagnozę.