Oferta Med Art

Gabinetami Psychiatrycznymi MED_ART kieruje dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Kierownik Oddziału Zaburzeń Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, posiadający doświadczenie naukowe, kliniczne i dydaktyczne w obszarze etiologii, diagnostyki i terapii problemów psychiatrycznych i psychologicznych. Informacje dotyczące zakresu usług specjalistycznych i doświadczenia każdego z naszych lekarzy i psychologów znajdziecie Państwo w zakładce Nasz Zespół.

Dorośli

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne dla osób dorosłych doświadczających objawów depresyjnych, lękowych, objawów somatycznych o podłożu psychologicznym. Pomagamy w radzeniu sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i obciążającymi, prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju, psychotycznych, nerwicowych.

Seniorzy

Udzielamy porad oraz prowadzimy terapię w zakresie problemów psychiatrycznych i psychologicznych osób w wieku podeszłym. W szczególności, diagnozujemy przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych (pogorszenia pamięci, uwagi, koncentracji) oraz codziennego funkcjonowania osób starszych, specjalizujemy się w leczeniu choroby Alzheimera, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu.

Dzieci i Młodzież

Prowadzimy porady i diagnostykę problemów psychologicznych i psychiatrycznych dzieci i młodzieży. W szczególności zajmujemy się profesjonalną diagnostyką zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu i zespołu Aspergera oraz planujemy długofalowe postępowanie terapeutyczne w tych zaburzeniach.

Leczenie ADHD

Prowadzimy terapię u młodych pacjentów z zaburzeniami lękowymi, depresyjno-lękowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, leczenie ADHD, zaburzeniami odżywiania się. Dla dzieci i młodzieży w Med Art dostępny jest zarówno psychiatra jak i psycholog.

Psychoterapia

Psychoterapia to forma leczenia posiadająca udowodnioną skuteczność w zaburzeniach nerwicowych, zaburzeniach osobowości, przy trudnościach w relacjach pomiędzy partnerami, w rodzinie. Oferujemy pomoc i wsparcie w bardzo traumatycznych i trudnych momentach życia: w reakcji żałoby, rozstaniu, wychodzeniu z nałogu.