Terapia rTMS

W 2008 roku terapia rTMS (ang. repetitive Transcranial Magnetic Stimulation; powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. FDA) i obecnie jest uznaną metodą leczenia depresji tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w ośrodkach klinicznych w Europie. Skuteczność i bezpieczeństwo różnych metod zastosowania rTMS w depresji została także potwierdzona w licznych ośrodkach badawczych na świecie. Metoda ta może mieć szczególne zastosowanie u osób, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu leczenia farmakologicznego lub leki były źle tolerowane. W ostatnich latach naukowcy z różnych ośrodków badawczych na świecie potwierdzili, iż zastosowanie rTMS wpływa korzystnie na funkcje poznawcze (pamięć, uwaga, funkcje językowe, orientacja) i myślenie pacjentów z chorobą Alzheimera. Ponadto badania wskazują, że terapia rTMS ułatwia codzienne funkcjonowanie pacjentów, wpływa korzystnie na nastrój, redukuje lęk, apatię, objawy niepokoju, tym samym poprawia jakość życia pacjentów chorujących na Alzheimera  i ich rodzin.

Jak działa rTMS?

Systemy rTMS generują silne pole magnetyczne mające zdolność przedostawania się przez kości czaszki do kory mózgowej. W wyniku działania rTMS dochodzi do pobudzenia neuronów i ich synaps. Terapia działa także korzystnie poprzez wpływ na neuroprzekaźniki (naturalne substancje odpowiadające za prawidłową pracę mózgu), aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę (tworzenie się nowych połączeń synaptycznych). Terapia rTMS została zaakceptowana przez FDA oraz brytyjski NICE (ang. National Institute for Health and Care Excellence) do leczenia: 1) zaburzeń depresyjnych; 2) zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw). Ponadto, rTMS posiada udokumentowaną skuteczność w: 3) terapii zaburzeń funkcji poznawczych, w tym w otępieniu w chorobie Alzheimera; 4) zaburzeniach lękowych; 5) zespole stresu pourazowego; 5) uzależnieniu od nikotyny.

leczenie-Alzheimera
Terapia rTMS

Terapia RTMS znacząco pomaga w leczeniu: