Depresja – leczymy skutecznie

TERAPIA rTMS – Nowoczesna terapia depresji przewyższająca skutecznością i bezpieczeństwem leki jest stosowana w Polsce w MED_Art Łódź.

Na depresję choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych tak w Polsce, jak i na świecie. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Pacjenci, których dotknęła depresja mogą odczuwać silny, nieuzasadniony smutek, przygnębienie i odrętwienie, a także subiektywne cierpienie, niepokój i nieustający lęk. Pojawiają się także zaburzenia snu, apetytu, bóle głowy, zaparcia, spowolnienie ruchów i myślenia. Obecnie stosowane leki oraz oddziaływania psychoterapeutyczne umożliwiają zazwyczaj skuteczną walkę z depresją. Niestety u około 20% z pacjentów z rozpoznaniem depresji, mimo leczenia nie udaje osiągnąć się zadowalającej poprawy i ustąpienia wyżej wymienionych dolegliwości, bądź też leczenie farmakologiczne jest utrudnione z uwagi na stan somatyczny pacjentów i działania niepożądane po lekach.

W takiej sytuacji skuteczną, dobrze tolerowaną i bezpieczną formą leczenia depresji może być nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mózgu (w skrócie rTMS).

Leczenie depresji innowacyjna metoda

W 2008 roku terapia rTMS została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków i obecnie jest uznaną metodą leczenia depresji tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ośrodkach Klinicznych w Europie. Skuteczność i bezpieczeństwo różnych metod zastosowania rTMS w depresji została także potwierdzona w licznych ośrodkach badawczych na świecie. Metoda ta może mieć szczególne zastosowanie u osób, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu leczenia farmakologicznego lub leki były źle tolerowane.

leczenie depresji


Przebieg terapii leczenia depresji w Centrum Med_Art

Systemy rTMS generują silne pole magnetyczne mające zdolność przedostawania się przez kości czaszki do kory mózgowej. W wyniku działania rTMS dochodzi do pobudzenia neuronów i ich synaps. Terapia działa korzystnie poprzez wpływ na aktywność neuroprzekaźników (naturalne substancje odpowiadające za prawidłową pracę mózgu), aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę (tworzenie się nowych połączeń synaptycznych). W ten sposób działa podobnie jak leki przeciwdepresyjne. Efekt terapeutyczny jest osiągany przy zastosowaniu pięciu jednogodzinnych sesji terapeutycznych w tygodniu przez okres kolejnych 4 tygodni.

W naszej Klinice stosujemy procedurę rTMS zgodną ze światowymi wytycznymi. Przeprowadzamy 20 sesji terapeutycznych (5 sesji w tygodniu), z możliwością rozszerzenia terapii do 30 sesji jeśli jest to indywidualnie wskazane u pacjenta. rTMS jest bezpieczną metodą leczenia, przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest kwalifikacja lekarska, zaś sama terapia prowadzona jest przez wykwalifikowany personel, pod nadzorem lekarza.

Poniżej OPINIE NASZYCH PACJENTÓW:

“Będąc pacjentem “Med-Art” czuję się usatysfakcjonowany miłą obsługą pracowników kliniki. Wszyscy bardzo mili i serdeczni. Chciałbym podziękować za oferowaną mi pomoc. Leczyłem się bezskutecznie kilkanaście lat z powodu lęków. Terapia RTMS w końcu mi pomogła i czuję się lepiej. Dziękuję. Karol Zgryziewicz.”

kontakt i dodatkowe informacje w sprawie KWALIFIKACJI DO TERAPII w Łodzi

+48 698 648 521