PROFESOR UCZELNI DR HAB. N. MED. JAKUB KAŹMIERSKI

Specjalista psychiatra Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10. Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W 2008 roku praca doktorska obroniona z wyróżnieniem. …

LEK. MED. ANNA HOROSZEWICZ

Specjalista psychiatra Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Pracuje w Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego, Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Posiada doświadczenie w leczeniu  różnych rodzajów chorób i   zaburzeń psychicznych (zaburzeń psychotycznych, afektywnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń poznawczych, uzależnień). Opiekowała się pacjentami …

LEK. MED. ANNA ŁUCKA

Specjalista psychiatra Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w roku 2021. W 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, w zakresie których prowadzi projekt naukowy dotyczący zaburzeń metabolicznych u …

LEK. MED. AGNIESZKA STANIK-KOWMAN

Specjalista psychiatra Ukończyła studia medyczne ze specjalizacją z psychiatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w różnych oddziałach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego oraz DPS-ach o profilu psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku …

LEK. MED. KLAUDIA ZYBERT-WIJATKOWSKA

Specjalista psychiatra Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy na oddziałach klinicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę aktualizuje uczestnicząc w konferencjach naukowych, regularnie zapoznaje się z najnowszymi doniesieniami z zakresu diagnostyki i terapii psychiatrycznej. W …

DR N. MED. KATARZYNA DENYS

Psycholog, psychoterapeuta Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr. certyfikatu 50). Ukończyła podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Osób Dorosłych zorganizowane przez Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na U.Ł. …

MGR ANNA KELM-KRAKOWIAK

Psycholog, psychoterapeuta Jest psychologiem, ukończyła 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Od lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w pracy terapeutycznej wykorzystuje głównie nurt ericksonowski i psychodynamiczny. …