DR N. MED. KATARZYNA DENYS

Psycholog, psychoterapeuta Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr. certyfikatu 50). Ukończyła podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Osób Dorosłych zorganizowane przez Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na U.Ł. …

MGR ANNA KELM-KRAKOWIAK

Psycholog, psychoterapeuta. Jest psychologiem, ukończyła 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Od lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w pracy terapeutycznej wykorzystuje głównie nurt ericksonowski i psychodynamiczny. …

LEK. MED. AGATA DWILEWICZ

Specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W marcu 2010r. zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym U.M. w Łodzi. Równolegle do szkolenia specjalizacyjnego ukończyła trzyletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum …