DR N. MED. KATARZYNA DENYS

Psycholog, psychoterapeuta Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr. certyfikatu 50). Ukończyła podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Osób Dorosłych zorganizowane przez Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na U.Ł. …

MGR ANNA KELM-KRAKOWIAK

Psycholog, psychoterapeuta Jest psychologiem, ukończyła 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Od lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w pracy terapeutycznej wykorzystuje głównie nurt ericksonowski i psychodynamiczny. …

LEK. MED. ZOFIA KOTKOWSKA

SPECJALISTA PSYCHIATRA Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w różnych oddziałach Klinik Psychiatrycznych, także w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej. Wiedzę i doświadczenie poszerza uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach psychiatrycznych. Uczestniczy w projektach badawczych prowadzonych w …

LEK. MED. ANNA SKOWROŃSKA

LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII Ukończyła wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest na ostatnim roku pięcioletniego szkolenia specjalizacyjnego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe uzyskała, pracując na różnych oddziałach Kinik Psychiatrycznych, aktualnie jest w trakcie …

LEK. MED. KATARZYNA MAŁACHOWSKA

Specjalista psychiatra Specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.   Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2022r. uzyskała tytuł specjalisty. Zajmuje się szerokim spektrum problemów psychicznych (zaburzenia adaptacyjne i kryzysy związane ze stresem, …

LEK. MED. KATARZYNA SAKTURA

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Pani Doktor ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2019r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dorosłych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach Klinik Psychiatrycznych zajmujących …