DR N. MED. KATARZYNA DENYS

Psycholog, psychoterapeuta Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr. certyfikatu 50). Ukończyła podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Osób Dorosłych zorganizowane przez Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na U.Ł. …

MGR ANNA KELM-KRAKOWIAK

Psycholog, psychoterapeuta Jest psychologiem, ukończyła 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Od lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w pracy terapeutycznej wykorzystuje głównie nurt ericksonowski i psychodynamiczny. …

LEK. MED. AGATA DWILEWICZ

Specjalista psychiatra Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W marcu 2010r. zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym U.M. w Łodzi. Równolegle do szkolenia specjalizacyjnego ukończyła trzyletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum …

LEK. MED. ZOFIA KOTKOWSKA

LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest w trakcie ostatniego roku pięcioletniego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w różnych oddziałach Klinik Psychiatrycznych, …

LEK. MED. ANNA SKOWROŃSKA

LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII Ukończyła wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest na ostatnim roku pięcioletniego szkolenia specjalizacyjnego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe uzyskała, pracując na różnych oddziałach Kinik Psychiatrycznych, aktualnie jest w trakcie …