MGR ANNA KELM

Psycholog, psychoterapeuta. Jest psychologiem, obecnie kończy 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w pracy terapeutycznej wykorzystuje głównie nurt ericksonowski i systemowy. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej …

MGR PIOTR KURAŚ

Terapeuta Uzależnień Specjalista Psychoterapii. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, dyplomowany terapeuta uzależnień. Pracuje w nurcie integracyjnym. Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom Szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia …

LEK. MED. AGATA DWILEWICZ

Specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W marcu 2010r. zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym U.M. w Łodzi. Równolegle do szkolenia specjalizacyjnego ukończyła trzyletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum …