Med_Art Łódź & Medycyna Miłorząb

Medycyna Miłorząb jest zlokalizowaną na Plac Pokoju 3/4 poradnią medyczną ściśle współpracującą z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Med_Art oraz Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Med_Art Junior. Podobnie jak pozostałe poradnie Med_Art, Medycyna Miłorząb skupia wybitnych specjalistów psychiatrii i psychoterapeutów pracujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarze i terapeuci Medycyny Miłorząb specjalizują się w pomaganiu pacjentom z rozpoznaniem zaburzeń funkcji poznawczych (w tym z chorobą Alzheimera i zespołami otępiennymi o innej etiologii), cierpiącym z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych i dwubiegunowych, zaburzeń snu, zaburzeń psychosomatycznych, bólu psychogennego, zaburzeń psychotycznych, przeżywającymi trudności w relacjach międzyludzkich, zawodowych, rodzinnych, doświadczających nasilonego lub przewlekłego stresu.


Z racji wysokich kwalifikacji klinicznych nasi specjaliści mają szczególne doświadczenie w pracy z pacjentami ze współchorobowością (doświadczających jednocześnie różnych schorzeń), przyjmujących jednocześnie różne leki, wreszcie z pacjentami z w wieku podeszłym, gdzie konieczne jest podejście interdyscyplinarne. Poradnia prowadzi także badania kliniczne mające na celu opracowanie skutecznych terapii choroby Alzheimera oraz zaburzeń towarzyszących chorobie, takich jak depresja, apatia, niepokój, bezsenność. Ponadto Poradnia wdraża innowacyjne, niefarmakologiczne metody terapii depresji i zaburzeń uwagi (mikropolaryzacja mózgu [tDCS] oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mózgu [rTMS]). Więcej informacji na temat zespołu terapeutycznego, oferowanych przez nas możliwości terapeutycznych oraz danych kontaktowych wraz z możliwością umówienia konsultacji lekarskiej znajdziecie Państwo tu: Medycna Miłorząb – Poradnia Łódź filia Med_Art