LEK. MED. EMILIA FRANKOWSKA

SPECJALISTA PSYCHIATRA

LEK. MED. EMILIA FRANKOWSKA
Emilia Frankowska psychiatra

Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2024 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na co dzień w oddziałach psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


W 2019 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM, w ramach których przygotowuje pracę doktorską dotyczącą wykorzystania nowoczesnych metod neuromodulacji. Uczestniczy w projektach badawczych prowadzonych w Klinice oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Ukończyła m.in.: podstawowy kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży. W ramach pracy w oddziale psychiatrii młodzieżowej CSK UM w Łodzi zdobywała również doświadczenie w diagnozie i terapii pacjentów młodzieżowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy skupia się na nawiązaniu z pacjentem dobrej relacji terapeutycznej będącej podstawą właściwej diagnozy i leczenia. Pracuje z pacjentami młodzieżowymi i dorosłymi.


Cennik usług:

Wizyta pierwszorazowa dzieci od 12 r.ż., młodzież: 350 zł (wizyta wymaga przedpłaty)

Wizyta kolejna dzieci i młodzież: 280 zł

Wizyta pierwszorazowa dorośli: 250 zł (wizyta wymaga przedpłaty)

Wizyta kolejna dorośli: 250 zł

Godziny przyjęć:

Środa: 16:00 – 21:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *