MAŁGORZATA DYMECKA-ZAŁĘCKA

PSYCHOTERAPEUTKA

Ukończyła 4-letni kompleksowy Kurs Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu (organizowanym we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii), posiadający akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kurs ten przygotował ją do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w oparciu o podejście integracyjne: systemowo–ericksonowskie, z elemantami psychodynamicznymi oraz poznawczo-behawioralnymi.

Swoją wiedzę stale poszerzała na różnych szkoleniach i warsztatach takich jak: „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Stowarzyszeniu NIEBIESKA LINIA w Warszawie, jak również na studiach podyplomowych z zakresu Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wielu innych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w rozmaitych miejscach: począwszy od Fundacji Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi, poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (udzielając wsparcia psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz obsługując lokalny Telefon Zaufania), czy Specjalistyczny Dzienny Oddział Psychiatryczny ZOZ w Łodzi, oraz rozmaite fundacje: „Subvenio” (pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami) ,Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (wsparcie dla osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i ich rodzin), a także pracując 4 lata stacjonarnie jako terapeuta w Domu Samotnej Matki w Łodzi.

W Med_Art  Junior Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych prowadzi dla naszych pacjentów konsultacje i poradnictwo terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, małżeństw, par, terapię rodzin oraz wsparcie dla osób LGBTQ+.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Oferuje profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną w następujących sytuacjach:

  • kryzysy emocjonalne (z niską odpornością na stres, z poczuciem przeciążenia, rozdrażnienia)
  • kryzysy życiowe (rozstania, utraty osób bliskich, pracy, doświadczanie choroby, urazy psychiczne po traumatycznych wydarzeniach)
  • kryzysy rodzinne, małżeńskie / partnerskie (zdrady, zazdrość, trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków, problemy w komunikacji)
  • doświadczanie PRZEMOCY W RODZINIE (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, rówieśniczej, a także wobec osób starszych czy niepełnosprawnych)
  • poczucia bezradności, bezsilności (niskie poczucie własnej wartości, wyobcowanie, niezrozumienie przez innych, samotność)
  • zaburzeń depresyjnych (przedłużające się obniżenie nastroju, uczucie przygnębienia, zniechęcenia, utrata sensu życia, zachowania autodestrukcyjne, nadmierna płaczliwość)
  • stanów lękowych, objawów nerwicowych (powracające uczucie lęku, napięcia, ataki paniki, objawy psychosomatyczne, pomimo braku potwierdzenia przyczyny w badaniach lekarskich)
  • innych zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania: bulimia, anoreksja; samookaleczanie, myśli rezygnacyjne czy samobójcze)

Cennik usług:

Konsultacja i sesja terapeutyczna dzieci, młodzież, dorośli: 200 zł

Konsultacja i sesja terapeutyczna dla par/rodzin: 280 zł (1,5h)

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 13:00 – 20:00

Środa: 16:00 – 20:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *