TUS Trening Umiejętności Społecznych! Zapraszamy!

TUS to forma pracy z osobami, które doświadczają trudności emocjonalno –  społecznych.

Podczas zajęć w małej grupie uczestnicy nabywają  umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby biorące udział w spotkaniach nabierają umiejętności:

  • rozpoznawania własnych emocji, panowania nad nimi – wyrażanie własnego zdania
    w sposób kulturalny i zrozumiały
  • zwiększenia poczucia własnej wartości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • rozwijania umiejętności współpracy w grupie, szacunku i tolerancji dla opinii i zachowań innych
  • ponoszenia konsekwencji własnych działań i wyborów.

Dla kogo?

Zajęcia TUS w grupach w Med-Art Junior kierowane są do młodzieży w wieku 10-15 lat z dysfunkcjami społecznymi, zaburzeniami zachowania, ADHD,  spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.

Jak dołączyć?

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów Prawnych na indywidualne konsultacje wstępne kwalifikujące do udziału w odpowiedniej grupie wiekowej. Wraz z terapeutą prowadzącym podejmą Państwo decyzję czy będzie to optymalna forma wsparcia dla uczestnika. Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie pod nr tel. 666-732-776.

Czas trwania spotkania

90 min

Terminy i ilość spotkań

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Przewidujemy cykl 12 spotkań z częstotliwością 1 spotkanie w tygodniu. Czas trwania całego cyklu to 3 miesiące.

Ilość osób

4 – 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *