MGR ANNA WRÓBLEWSKA

SPECJALISTA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ – NEUROPSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA METODY IE, TERAPEURA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU


Mgr Anna Wróblewska

MGR ANNA WRÓBLEWSKA


Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia, ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe „Diagnoza i terapia neuropyschologiczna” na UMCS w Lublinie oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła roczny kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, jest certyfikowanym terapeutą kognitywnym metodą Instrumental Enrichment poziom Standard oraz Basic, uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz zaburzeń rozwojowych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, w zespole wczesnego wspomagania rozwoju, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w poradni zdrowia psychicznego i poradni psychologicznej dla dorosłych oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej CSK UM w Łodzi, gdzie aktualnie pracuje.


Swoje zainteresowania koncentruje przede wszystkim wokół diagnozy neuropsychologicznej oraz specyfiki rozwoju funkcji poznawczych u dzieci z zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w obszarze umiejętności diagnostycznych, na bieżąco uczestniczy w szkoleniach i wykorzystuje najnowsze metody i techniki diagnozy dążąc do uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania dziecka.

W swojej pracy przede wszystkim zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży oraz diagnozą rozwoju psychomotorycznego małych dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Prowadzi zajęcia terapeutyczne metodą IE dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje poznawcze, jest trenerem umiejętności społecznych i prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Zajmuje się oceną i monitorowaniem rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci z niepełnosprawnościami, udziela wsparcia i konsultacji psychologicznych dla rodziców. Od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierających rozwój i zdrowie psychiczne dzieci, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu psychologii klinicznej dziecka.

Cennik usług:

Konsultacja psychologiczna: 200zł

Godziny przyjęć:

Czwartek: 16:30 – 19:30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *